شما اینجا هستید

مذهبی

در زمان‌های نه چندان دور برای مطلع شدن از وقت نماز و شنیدن صدای اذان، یا باید گوش‌مان را به سمت بلندگوی مسجد محل تیز می‌کردیم، یا اینکه پیگیر رادیو و تلویزیون می‌شدیم؛ با پیشرفت روزافزون تکنولوژی، اپلیکیشن‌هایی روانه بازار شده‌اند که قادرند در زمان مقرر به پخش اذان بپردازند.

صفحه‌ها